Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć

Pragniemy poinformować, że zajęcia zawieszone będą do odwołania. Decyzję o wznowieniu zajęć podejmiemy niezwłocznie po uruchomieniu szkoły lub/i UAM.
Jednocześnie pragniemy uspokoić, że po wznowieniu zająć Zarząd Klubu określi zasady i kwoty opłat za miesiąc/miesiące w których zajęcia się odbywały w niepełnym wymiarze.