Obniżenie wpłat za marzec i kwiecień

Dzisiaj już wiemy, że praktycznie do końca kwietnia zmuszeni zostaliśmy do zawieszenia wszystkich zajęć. W związku z powyższym Zarząd Klubu podjął decyzję o obniżeniu do 50% wpłat za marzec i kwiecień. Powyższa wysokość wpłat wynika z faktu iż budżet Klubu liczony jest za cały rok, a wysokość składki miesięcznej jest średnią wynikającą z wysokości budżetu rocznego podzielonej przez ilość miesięcy prowadzenia działalności.
Jeśli oczywiście ktoś wpłacił za marzec i kwiecień kwoty wyższe można to uwzględnić w przyszłych wpłatach.