O klubie

Jadwiżański Klub Sportowy przy Parafii Św. Jadwigi Królowej powstał 5 listopada 2013 roku.

„Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu, w oparciu o zasady etyki katolickiej”. (Statut Jadwiżańskiego Klubu Sportowego)
Prowadzi szkółkę piłkarską chłopców w trzech grupach wiekowych. Obecnie szkolimy około 40 chłopców w wieku od 7 do 13 lat.
We wrześniu 2014 roku uruchomiliśmy sekcję tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. W zajęciach bierze udział około 20 osób.Największym wyzwaniem na najbliższy czas jest budowa własnego boiska, na którym mogliby trenować nie tylko nasi juniorzy, ale także drużyna seniorów uczestnicząca w rozgrywkach ligowych.
Szukamy pomysłodawców i sponsorów na realizacje tego ambitnego przedsięwzięcia.
Poza piłką nożną interesują nas również inne dyscypliny sportowe.

Chcemy również rozwijać rekreację.

Od początku działalności klubu uruchomiona została rekreacyjna sekcja piłki siatkowej dla pań.
We wrześniu 2014 roku powstała rekreacyjna grupa tenisa stołowego, której uczestnicy doskonalą swą grę pod okiem pani trener.

Wszystkich chętnych do rozwoju sportu na terenie naszej parafii zapraszamy do naszego klubu. ( Wypełnij deklarację)


JKS oprócz troski o tężyznę fizyczną, duży nacisk kładzie na kształtowanie osobowości w oparciu o zasady ewangeliczne i duchowość naszej świętej patronki sprowadzającej się do ewangelicznego zawołania ”módl się i pracuj”.
Klub posiada własny budżet. Koszty związane z działalnością klubu to wynajmowanie sal gimnastycznych, wypłacanie wynagrodzeń trenerom oraz budowanie zaplecza treningowego.
Zarząd pracuje społecznie.
Klub szuka stałych i okazjonalnych sponsorów.

Wpłaty na rzecz klubu można dokonywać na konto bankowe.