Zawieszenie zajęć sekcji JKS

W związku z zawieszeniem pracy SP nr 93 oraz UAM, a także odpowiadając na apel władz Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Poznania Zarząd Jadwiżańskiego Klubu Sportowego podjął decyzję o zawieszeniu zajęć klubowych od 11 marca 2020 r. do 22 marca 2020 r. włącznie.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i aprobatą.