Polityka Prywatności Klubu

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Jadwiżańskiemu Klubowi Sportowemu przez jego członków lub ich rodziców/opiekunów.
  2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt. 1 jest Jadwiżański Klub Sportowy przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Poznaniu, ul. Mleczowa 1, 61-680 Poznań.
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych korzystamy z procedur i zaleceń, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest zgodne z obowiązującym prawem – Ustawą o ochronie danych osobowych.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej na deklaracji zgłoszeniowej do klubu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  5. Dane zbierane przez klub nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych.
  6. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego, a udostępniane są wyłącznie instytucjom i osobom współpracującym z klubem w realizacji zadań statutowych klubu.
  7. Dane osobowe naszych członków oraz ich rodziców/opiekunów nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim z wyłączenie punktu 6., zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
  8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa Prywatności prosimy zgłaszać na adres klub@jadwizanski.pl.