Kontakt

Jadwiżański Klub Sportowy
przy Parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

61-680 Poznań
ul. Mleczowa 1
NIP: 9721246799

Nr rachunku bankowego Klubu:
25 2030 0045 1110 0000 0279 8590

Zarząd Klubu

Marcin Praszkowski – Prezes Klubu
e-mail: klub@jadwizanski.pl
tel.: 

Kornelia Łukaszewska – Sekretarz Klubu
e-mail: jadwizanski@gmail.com

Jan Przybycin – Skarbnik Klubu
e-mail:  pilka.nozna@jadwizanski.pl