Kontakt

Jadwiżański Klub Sportowy
przy Parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

61-680 Poznań
ul. Mleczowa 1
NIP: 9721246799

Nr rachunku bankowego Klubu:
25 2030 0045 1110 0000 0279 8590

Zarząd Klubu

Marek Pawlak – Prezes Zarządu
e-mail: klub@jadwizanski.pl
tel.: 603 942 112

Bartosz Stachowiak – V-ce Prezes ds. piłki nożnej
e-mail: pilka.nozna@jadwizanski.pl

Andrzej Braszak – V-ce Prezes ds. tenisa stołowego
e-mail:  tenis.stolowy@jadwizanski.pl