Obniżenie opłat w JKS

Zarząd Jadwiżańskiego Klubu Sportowego w Poznaniu podjął uchwałę, w której określił wysokość opłat.

Począwszy od marca 2015 roku, aż do odwołania opłata za drugie i kolejne dzieci uczestniczące w zajęciach szkółek klubu wynosi 50 zł miesięcznie.

Osoby, które wcześniej wniosły opłatę za marzec mają prawo do wyrównania w miesiącu kwietniu.