List Gratulacyjny od Ks. Marka Jarząbka

Pan Marek Pawlak
Prezes
Jadwiżańskiego Klubu Sportowego

LIST GRATULACYJNY

         Z okazji  1 rocznicy działalności Jadwiżańskiego Klubu Sportowego proszę przyjąć gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń związanych z rozwojem fizycznym naszych członków w oparciu o zasady płynące z wiary w Boga.

         Jako jeden z Ojców Założycieli i Pierwszy Przewodniczący Rady Klubu z dumą i radością obserwuję rozwój naszego klubu. Doceniam starania Władz Klubu, aby nasi sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu. Z uznaniem patrzę na powstające nowe sekcje.

         Pragnę wyrazić uznanie dla pracy zarządu panów: Marka Pawlaka, Bartosza Stachowiaka i Zbigniewa Gałczyńskiego. Gratuluję trenerom oraz zawodnikom. Włożone przez Was serce i wysiłek na pewno już w niedługim czasie  zaowocują zauważalnymi sukcesami, a podejmowane działania tworzące świetną atmosferę przyczynią się do ukształtowania w młodych ludziach postaw godnych dojrzałego Katolika i Polaka. Za ten ogromny trud, zaangażowanie  i wielkie serce włożone w pracę zwłaszcza z najmłodszymi wszystkim członkom klubu, trenerom  oraz władzom klubu serdecznie dziękuję.

         Życzę Wam aby dla wielu  z Was Jadwiżański Klub Sportowy stał się oknem na świat i drogą do wielkich sukcesów  nawet na arenie krajowej i międzynarodowej. 

         W tym szczególnym dniu życzę wszystkim wytrwałości i hartu ducha  w pokonywaniu codziennych trudności. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków Naszego Jadwiżańskiego Klubu Sportowego.

Ks. Marek Jarząbek TChr

  

Władysławowo, 13.12.2014