Sekcja tenisa stołowego

Od września 2014 roku zamierzamy uruchomić sekcję tenisa stołowego.

Udało nam się nawiązać kontakt z wysokiej klasy zawodniczką i trenerką, która deklaruje pracę dla naszego Klubu.
Na początku września (7 września) zostanie przeprowadzona promocja tej dyscypliny sportu.
Pragniemy utworzyć około 20 osobową grupę.
We wrześniu (począwszy od 8 września) treningi odbywać się będą w poniedziałki i czwartki w godzinach od 17.00 do 18.30
w sali gimnastycznej UAM przy ul. Umultowskiej (Wydział Fizyki). Szczegóły na: https://jadwizanski.pl/index.php/wydarzenia

Osoby zainteresowane rozwojem tej dyscypliny lub udziałem w treningach
prosimy o kontakt na adres e-mail: tenis.stolowy@jadwizanski.pl