Treningi sekcji JKS-u w szkole na Umultowie

W miniony wtorek, 5 czerwca przedstawiciele Zarządu i Rady Klubu, spotkali się z Panią Dominiką Naworską, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 na Umultowie.
Stronę klubową reprezentowali członkowie Zarządu ( Marek Pawlak i Radosław Jaskóła) oraz Rady Klubu (  Ks. Zbigniew Regucki TChr i Ks. Krzysztof Wąchała TChr). Podczas rozmowy obie strony wyraziły chęć bardzo bliskiej współpracy w celu rozwoju kultury fizycznej na naszym terenie. Uzgodniono, że Jadwiżański Klub Sportowy będzie mógł korzystać z obiektów sportowych zarządzanych przez szkołę. Klub także zadeklarował swoją pomoc w zakresie użyczenia sprzętu sportowego oraz pomocy organizacyjnej. W serdecznej rozmowie pojawiły się pomysły na uruchomienie kolejnych sekcji. Rozmawiano m.in. o stworzeniu sekcji gimnastycznej oraz sekcji piłki ręcznej. Bardzo cieszymy się z tych rozmów i wierzymy, że podjęte wspólnie działania będą służyły całemu środowisku naszego regionu.