Opłaty za uczestnictwo w zajęciach piłki nożnej

Pragniemy poinformować, że opłata za zajęcia od 1 września 2020 r. grupy 2013-2014 wynosi 100 zł, a pozostałych grup 120 zł miesięcznie.