Grafik treningów 2022/2023

Wszystkie ustalenia Klubu z trenerami, UAM oraz ZS-P nr 9 zostały sfinalizowane. Możemy zatem przedstawić grafik treningów wszystkich naszych grup obowiązujący już od poniedziałku 26-go września br. do końca roku szkolnego.
A zatem:
1) Grupa U12 (2009-2011) – boisko UAM
– PN godz. 15:30 – 17:00
– ŚR godz. 15:30 – 17:00
2) Grupa U10 (2012-2013) – boisko UAM
– WT godz. 17:00 – 18:30
– CZW godz. 17:00 – 18:30
3) Grupa U8 (2014-2015) – ZS-P nr 9
– PN godz. 18:30 – 20:00
– WT godz. 19:00 – 20:00
4) Grupa U6 (2016 i młodsi) – ZS-P nr 9
– PN godz. 17:15 – 18:30
– CZW godz. 19:00 – 20:00

Odpłatność za zajęcia wynosi 120 zł miesięcznie dla grup U6 oraz 144 zł miesięcznie dla grup U8, U10 i U12.
Jeśli zdeklarowano udział tylko w jednych zajęciach tygodniowo opłata wynosi 70 zł (U6) oraz 80 zł (U8, U10 i U12).
Za zgodą trenera zawodnik grupy młodszej może trenować w grupie starszej.
W wyjątkowych sytuacjach zawodnik o rok starszy może trenować z grupą młodszą jeśli oczywiście trener wyrazi taką zgodę.
Z zachowaniem powyższych zasad dotyczących zmiany grupy dopuszczamy, aby zawodnicy trenowali trzy razy w tygodniu.
Za ten trzeci trening nie pobieramy dodatkowej opłaty.