Harmonogram treningów szkółki piłkarskiej

Harmonogram treningów szkółki piłkarskiej obowiązujący od 24 października 2022 r.

Z przykrością informujemy, że ze względu na niską frekwencję nie jest możliwe dalsze sfinansowanie działalności sekcji dziecięcej piłki nożnej. W związku z powyższym Zarząd Klubu podjął decyzję o zawieszeniu jej funkcjonowania od dnia 2.01.2023 r.

Opłaty
Pragniemy poinformować, że opłata miesięczna za zajęcia od 1 września 2022 r. grupy U-6 wynosi 120 zł, a pozostałych grup 144 zł. Przy uczestnictwie jeden raz w tygodniu opłata wynosi odpowiednio 70 i 80 zł miesięcznie.
Opłaty prosimy wnosić do 10 dnia miesiąca (z góry) na rachunek bankowy nr: 25 2030 0045 1110 0000 0279 8590

Uwaga
Za zgodą trenera zawodnik grupy młodszej może trenować w grupie starszej.
W wyjątkowych sytuacjach zawodnik o rok starszy może trenować z grupą młodszą jeśli oczywiście trener wyrazi taką zgodę.
Z zachowaniem powyższych zasad dotyczących zmiany grupy dopuszczamy, aby zawodnicy trenowali trzy razy w tygodniu.
Za ten trzeci trening nie pobieramy dodatkowej opłaty.
 

Badania lekarskie
Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich.
Badania takie należy aktualizować co 12 miesięcy.
Prosimy wszystkich o wykonanie stosownych badań w przychodni sportowo-lekarskiej lub u lekarza rodzinnego na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

 

Dokumenty: