Ubezpieczenie dla sportowców

Pragniemy poinformować, że dnia 20 stycznia 2016 roku wznawiamy umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wybraliśmy ofertę firmy ERGO HESTIA.

Koszt ubezpieczenia (składka roczna) jednej osoby to kwota 100 zł.
Kwotę tę prosimy przelać na konto klubu z dopiskiem „ubezpieczenie 2016” do 25 stycznia.

Poniżej zamieszczamy informację o ubezpieczeniu od agenta ubezpieczeniowego oraz OWU.

Informacja o ubezpieczeniu

OWU Hestia Biznes

Pilnie prosimy o wyrażenie woli ubezpieczenia dziecka przesyłając maila lub SMS-a.