Opłata za udział w treningach piłki nożnej.

Pragniemy poinformować, że opłata za zajęcia od 1 września 2021 r. grupy 2015-2016 wynosi 100 zł, a pozostałych grup 120 zł miesięcznie. Przy uczestnictwie jeden raz w tygodniu opłata wynosi odpowiednio 60 i 70 zł.
Opłaty prosimy wnosić do 10 dnia miesiąca (z góry) na rachunek bankowy nr: 25 2030 0045 1110 0000 0279 8590